ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

„Robinsons Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą pod adresem ul. Ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000595879.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu realizacji Twoich zamówień Podstawa przetwarzania:

 • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych:

Dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu przygotowania oferty, czy zawarcia umowy. Skutek niepodania danych:

 • brak możliwości przygotowania oferty handlowej;
 • brak możliwości zawarcia umowy.

Możliwość cofnięcia zgody:

w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych;
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Strony;
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych;
 • ich sprostowania;
 • usunięcia.

A także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

 • przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 • podmiot realizujący dostawę towarów

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

W razie pytań dotyczących Polityki Prywatności lub chęci skorzystania ze swoich uprawnień zapraszamy do kontaktu: biuro@robinsons.pl